Avatar foto

Lieneke

Later was alles beter

Een gezellige middag en een zaal vol belangstellenden.Donderdag 19 januari 2023 gaf hr. Peter Stam een presentatie voor PCOB-Liesveld met als thema “Nostalgie. Later was alles beter”.Onze voorzitter, Nico Jongerius, opende de bijeenkomst met een warm welkom aan het begin…

Ledenvergadering

Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering PCOB-Liesveld op dinsdagmiddag 21 februari 2023 in De Hof van Ammers. 1-Opening door de voorzitter 2-Notulen jaarvergadering dinsdag 15 maart 2022. (lees hier alvast de notulen) 3-Financieel verslag door onze penningmeester, Ali Rijkse-Korver, over…

‘Licht in de Nacht’

Kerstmiddag 13 december 2022. Thema “Licht in de nacht”. Onze voorzitter, Nico Jongerius, heette iedereen van harte welkom. Dankbaar dat we weer een kerstviering mogen houden in deze prachtige zaal en zelfs met een koor o.l.v. Cor Resseler. Nico ging…

Koorleden gevraagd

PCOB-LIESVELD. 28 NOVEMBER, 5 EN 12 DECEMBER ZINGEN IN HET GELEGENHEIDSKOORTJE O.L.V. COR RESSELER VOOR DE KERSTVIERING VAN D.V. 13 DECEMBER. LOCATIE: DE VIJVERHOF IN NIEUWPOORT. AANVANG: 15.30 UUR WIJ ZOEKEN NOG KOORLEDEN HARTELIJK WELKOM.

Viering jubileum

Een geweldige middag!. Met ongeveer 110 personen zat de zaal van de Vijverhof in Nieuwpoort stampvol. En dat allemaal ter ere van de uitgestelde ( wegens corona) viering van het 15 jarig bestaan van PCOB afdeling Liesveld. Opgericht 11 april…

50-jarig bestaan PCOB-afdeling Gorinchem-Dalem

PCOB afdeling Gorinchem-Dalem bestond 50 jaar. Nico en ik brachten onze felicitaties over vanuit onze afdeling. Er was een viering, 14 oktober 2022,  in de Johannes kerk in Gorinchem. Zingen, prachtige orgel solo, gedicht, toespraakje en meditatie n.a.v. Psalm 150…

Vlaggenlied

In de nieuwsbrief ontbrak de melodie van het vlaggenlied omdat de ruimte ontbreekt. Dat gebrek hebben we niet op de website. Dus hier alsnog de melodie.

Reisje naar Leerdam

PCOB-Liesveld reisje, 9 september 2022. Het is weer mogelijk! Een dubbel feestelijke dag. En wat kunnen we babbelen met elkaar!We startten met koffie/thee en appeltaart in het Herv. Centrum in Groot-Ammers. Op het digitale mededelingenbord stond: “Fijne dag. PCOB leden”.…