Er is Hoop – Verslag kerstmiddag 2023

Kerstbijeenkomst PCOB-Liesveld van dinsdag 19 december 2023 met als thema “Er is Hoop”. Onze voorzitter, Nico Jongerius, heette iedereen hartelijk welkom “in deze prachtige zaal in het Herv. Centrum in Groot-Ammers”.

Vieren, beleven, gedenken….hoe je het ook wil noemen. We staan er niet alleen voor in deze wereld. Een Kind is ons gegeven, Immanuel: Redder van ons leven. Met elkaar mogen we op weg zijn. Zingend, lezend, voordragend, vertellend en luisterend. Op weg om te komen tot Zijn schijnsel, tot het Licht dat straalt en tot ons komt. We gaan er van zingen:  Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken. Dit was het eerste lied van ons programma.

Nico ging voor in gebed. “Hemelse Vader. Samen zijn we hier vanmiddag zoals steeds weer. Wij danken U daarvoor. Een ieder van ons op weg op onze levensweg. Verwachtingsvol maar ook terugziend. We mogen uitzien naar dat grote wonder dat U ons gegeven hebt in Uw Zoon, dat Kind in de kribbe. Zegen ons”.

Er werden Bijbelgedeelten gelezen, gedichten voorgedragen en er was veel samenzang. Op het ritmisch zingen mag zo hier en daar nog wel wat geoefend worden. Het gelegenheidskoor o.l.v. Cor Resseler zong liederen voor ons. Bijzonder wat Cor ons in vier oefenuurtjes bij kan brengen. De lofzang van Maria naar de berijming van Muus Jacobse is erg mooi.

Mijn ziel maakt groot de Heer.

Mijn geest verheugt zich zeer

Want God heeft mij, geringe,

Die Hem als diensmaagd dien

Goedgunstig aangezien

En deed mij grote dingen.

Nico verzorgde een prachtige meditatie over Simeon. De gehele meditatie kunt u hier teruglezen . Ik zal er een klein stukje uithalen voor u ,als Nieuwsbrief lezer.

Oud was hij. Hij leefde een teruggetrokken bestaan. Toch bereikte de wereld hem. Hij hoorde ervan. Mensen, opgejaagd door een wrede keizer. Hij had er zijn boekrollen al vaak op nagekeken. De hoop was bijna vervlogen. Maar, schreef de profeet Micha er dan niet van? De hoop, het Licht van Bethlehem?

Simeon en Anna twee oude mensen die hun leven lang al wachtten op de komst van de Messias. Pas aan het eind van hun leven zien ze de vervulling van hun droom en Simeon roept uit, terwijl hij het Kind in zijn armen heeft: “Laat Uw dienaar gaan in vrede, want mijn ogen hebben Uw heil gezien”.

Tweemaal heeft Rembrandt het verhaal van Simeon en Anna geschilderd. Het eerste schilderij, schemerachtig, met in het licht, onder een halfronde boog, Maria, Anna en de blijde Simeon met in zijn armen Jezus.

Op het tweede schilderij staat een oude man die het Kind diep verwonderd en aandachtig in de ogen kijkt.

Piet Brouwer liet ons die schilderijen zien op de beamer. Indrukwekkend.

Er is een prachtige legende die komt uit de tijd van Franciscus van Assisi. Waarschijnlijk kan dit verhaal niet meer in deze Nieuwsbrief maar hopelijk in een volgende. U kunt het in ieder geval lezen op onze website.

Het vrije verhaal is geschreven door Hans Mouthaan en heet “De Kerstpreek”. Het gaat over rijk en arm in Veldjesgraaf. Over krenten en centen. Over vluchtelingen en gastvrije mensen. Aan het eind van het verhaal zingen de Hollandse mensen en de Hongaarse vluchtelingen gezamenlijk het Stille Nacht. Piet Brouwer liet het ons in het Hongaars horen. Mooi hoor!

Leest u het verhaal maar na.

Jan bedankte iedereen voor zijn/haar bijdrage aan deze middag. “Ik kan er verder niets aan toevoegen zonder afbreuk te doen aan deze prachtige middag” aldus Jan.