Een bijzondere muziekmiddag

Een bijzondere middag, dinsdag 30 april 2024 in het Herv. Centrum in Groot-Ammers.

PCOB-Liesveld verzorgde voor u een echte muziekmiddag met koor, samenzang en piano solo’s. Maar hier is het , zoals het met alles is, als je niet van muziek en zingen houdt, vind je er niets aan.

Wat boffen we met een muzikale voorzitter en een echte dirigent!

We hebben geprobeerd u een rustpunt te geven in een week vol feestelijkheden maar ook van bezinning en herdenken.

Het programma bestond uit twee onderdelen. Voor de pauze was er aandacht voor de MAF, Mission Aviation Fellowship. En dan met name voor Jaap en Mieke de With die voor deze organisatie uitgezonden zijn naar Soedan. Na de pauze was er aandacht voor de vaderlandse liederen.

Nico opende de bijeenkomst met een lied/gedicht van Ida Gerhard en Marie v/d Zeijde n.a.v. Psalm 100.

Juich voor de Heer, aarde alom!

Dien de Heer met verblijden,

Kom voor Zijn aanschijn met jubel.

Juich voor de Eeuwige, aarde alom!

Leef Hem ten dienste, vreugdevol!

Sta Hem voor ogen, kom met gejuich.

Noem Hem uw Heer, ja, God is Hij!

Hij immers schiep ons, niet wijzelf.

Wij zijn het volk door Hem geweid.

De liederen die we zongen zijn op het thema uitgekozen. De MAF probeert naast medische hulp ook het evangelie te verspreiden. Daarom zong het koor “Zeg het aan alle mensen”. Voor de werkers van MAF zal het ook wel eens moeilijk zijn, zover van huis en naaste familie. Het lied “Vertrouw op de Heer” spreekt hiervan. Toch overheerst de dankbaarheid “Dank sei Dir, Herr”.

Met elkaar zongen we o.a. de Heer is mijn Herder en Wat de toekomst brengen moge.

Het kwartet zong Jacob ’s Ladder. Een prachtig lied n.a.v. Genesis 28:10-22. Jacob ziet in een droom een ladder die tot bij God in de hemel reikt en God zei: “Ik ben met u en zal u beschermen overal waar u heen zult gaan” Het is een spiritual song van de Afro-Amerikaanse negers. De tot slaaf gemaakten zingen van verbindingen tussen dit verhaal en hun eigen ervaringen. Eén van de regels is If you love Him, why not serve Him, als je van Jezus houdt waarom zou je Hem dan niet dienen. Misschien is dat ook wel een gedachte van de veldwerkers.

Mijnheer Laurens Mourik, van de thuisfrontcommissie, verzorgde de presentatie voor Jaap en Mieke. Waarschijnlijk hebben velen van u deze presentatie al een keer gezien en gehoord. Voor degenen die dat niet hebben ,zal ik er in het kort iets over vertellen.

Jaap werd als jonge jongen al gegrepen door het werk van MAF. Het werd hem zogezegd op het hart gebonden. Stichting MAF is een onderdeel van een wereldwijd netwerk van autonome MAF organisaties. In 2017 was Jaap klaar met de opleiding in Nederland. Daarna volgde nog bijbelschool en taalstudie. Het gezin werd uitgezonden naar Suriname. Na drie maanden hoorden ze echter dat Jaap niet kon blijven. In 2019 keerde het gezin terug naar Nederland. Hoe moest het nu verder? Zorgen en toch een roeping om voor de MAF te werken. “Zeg het aan alle mensen” en “Vertrouw op de Heer” zouden zomaar liederen van hen kunnen zijn. Dwars door teleurstellingen heen bleef het vertrouwen in Gods plan. In 2021 werd het gezin uitgezonden naar Soedan “Dank sei Dir, Herr”

We zagen beelden van hoe het gezin daar woont, werkt en leeft. Soedan is een arm, primitief, onrustig land, met wel 62 stammen en talen. Twee derde van de bevolking leeft in armoede en heeft honger. Het gezin woont samen met alle andere veldwerkers op een compound, afgeschermd door hekken. Dit is een moeilijk en zwaar leven. De kinderen gaan naar een internationale school waar les gegeven wordt in het Engels. De MAF vliegt voor verschillende organisaties en Jaap zorgt ervoor dat de contacten gelegd worden en hij kijkt waar de MAF een rol in kan spelen, het zgn. partnership. Ontwikkelingen voor peace and reconciliation, vrede en verzoening. Een moeilijke taak in een oorlogszuchtig land met 62 stammen. Zo mag het gezin een zaadje planten voor vertrouwen en vrede. Uiteraard is er veel geld nodig om dit alles te realiseren. Voor de uitzending van een gezin is € 84000,– per jaar nodig. Tot op heden is het wonderbaarlijk gelukt ieder jaar dit bedrag bij elkaar te krijgen. Na afloop van de middag was er een collecte die het prachtige bedrag van €750,– heeft opgebracht! Namens Lourens heel hartelijk dank!

Na de pauze gingen we zingen over vrijheid en vrede.

“Vrijheid en vrede, dat is mijn droom” zong het koor.

En dan de Valerius liederen. Wij gingen ervanuit dat u, gezien onze leeftijden, deze liederen zo mee kon zingen. Dat viel zo hier en daar wat tegen. Valerius was, zoals u weet, een Zeeuwse bestuurder/dichter/componist die vooral bekend geworden is door zijn gedichten over het land -en burgerleven en zijn geuzenliederen die verhalen over de 80 jarige oorlog. Maar wat een prachtige zinnen: Merck toch, hoe sterck nu in’t werck sich al steld!

Nico speelde nog twee piano solo’s. Waaronder Für Elise van Beethoven.

De topper van de middag was wel de Quatre-mains van Cor en Nico “Marsche militaire “van Schubert. Heel knap!

Het koor zong u de zegenbede toe “Vrede zij u”

Jan bedankte iedereen voor zijn/haar bijdrage en belangstelling en sloot af met het gedicht “Ons levenskleed” van F. v/d Schoot-van Dam.

Tot slot zongen we het Wilhelmus.

Een middag vol muziek en zang werd zo mooi afgesloten.

Lieneke Jopse