Lidmaatschap

Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving. Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit zes thema’s: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

Vanaf 1 januari 2024 is de bond gefuseerd met de ANBO en gaan we verder onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn we de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren.

Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging, benadrukt het belang om gezamenlijk op te komen voor de belangen van senioren in het licht van de huidige maatschappelijke uitdagingen.

Als voorzitter van de plaatselijke afdeling wil ik, Nico Jongerius, u wijzen op het belang van de PCOB, vooral nu.

We zijn een vereniging van senioren waarvan de jongste net de vijftig gepasseerd is.

Het is dringend belangrijk om nu lid te worden en gezamenlijk de krachten te bundelen om christelijk geïnspireerd op te komen voor een samenleving waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan deelnemen.

De lokale overheid krijgt steeds meer invloed op ‘de zorg’ en lokale voorzieningen. De deelname van onze vereniging aan plaatselijke en landelijke advies- en overlegorganen is daarom van groot belang.

Ongeveer 210 leden uit alle Liesveldse kernen ontmoeten elkaar maandelijks tijdens bijeenkomsten die hoofdzakelijk ‘s middags plaatsvinden op verschillende locaties. In de zomer organiseren we drie fietstochten, een high-tea en gaan we kersen eten.

Onze Kerst- en Paasbijeenkomsten zijn populair, terwijl andere bijeenkomsten een (re)creatief of informatief karakter hebben.

Leden profiteren van voordelen bij verschillende zorgverzekeraars en reisorganisaties.

Onze ‘lief en leed’-commissie staat klaar om leden te ondersteunen in zowel verdrietige als vreugdevolle omstandigheden.

Jaarlijks organiseren we een reisje tegen een aantrekkelijke prijs en ontvangen leden 10 keer per jaar een goed verzorgd magazine en een nieuwsbrief.

Voor zorg en ondersteuning thuis bent u afhankelijk van de gemeente via de WMO. Tijdens het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ kunt u met de lokale overheid overleggen en uw hulpvraag formuleren. Dit betreft hulp en voorzieningen in huis of in uw omgeving, zodat u zelfstandig kunt functioneren en deel kunt nemen aan de samenleving. Het heeft dus geen betrekking op medische zorg. Indien nodig kunnen deskundige medewerkers u ondersteunen.

Als bestuur streven we naar versterking van de Liesveldse afdeling om een maximale inbreng te realiseren. We hopen dat u het belang van onze organisatie ziet en lid wilt worden van onze vereniging. 

Gezien alle voordelen en de gezellige bijeenkomsten die wij u bieden is een jaarlijkse contributie van € 37,00 voor een alleenstaande en € 60,00 voor een echtpaar een alleszins redelijk bedrag.

Ons bankrekeningnummer is: NL81 RABO 0120 2576 45 ten name van PCOB afd. Liesveld.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen kan jaarlijks vóór 1 december.

Voelt u zich aangesproken tot onze vereniging door wat u op deze website hebt gelezen, bent u woonachtig in de voormalige gemeente Liesveld, onderschrijft u de doelstelling van onze vereniging en wilt u lid worden van de PCOB afdeling Liesveld ?

Schrijf je dan in door te klikken op ‘Ja, ik word lid’ of Neem contact op met Jan Fredrikze  tel.0184-661437.

Privacy

De PCOB verwerkt uw persoonsgegevens in een digitaal bestand en streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het komt erop neer dat de PCOB zorgvuldig met alle persoonsgegevens omgaat en die gegevens alleen gebruikt voor het op passende wijze verzorgen van de communicatie en het zorgen dragen voor juiste informatie. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

De PCOB heeft een privacyprotocol opgesteld. Lees hier het privacyprotocol.   

 

Ledenpas

Als PCOB-lid krijgt u een eigen ledenpas. Met deze pas kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de hulp van vrijwilligers bij het invullen van belastingformulieren. Verder vindt u in het KBO-PCOB magazine kortingen op entreeprijzen voor musea, voorstellingen of andere bezienswaardigheden. (ledenvoordeel
Daarnaast biedt de PCOB vaak boeken of cd’s aan met korting.
In de PCOB Shop hebben we een flink aantal handige producten bij elkaar gebracht voor thuis, tijdens uw wandel- of fietstocht, of voor uw vakantie. 

Wijzigingen voor de Ledenadministratie

Help ons de ledenadministratie orde te houden.

  • Is je e-mailadres al bij ons bekend?
  •  Weten wij i.v.m. jubilea je huwelijksdatum?
  • Is het telefoonnummer nog juist?
  • Na verhuizing het nieuwe adres doorgegeven?

Nee, vul dan het wijzigingsformulier in of neem dan contact op met Nico Jongerius tel.0184-661318 e-mail: voorzitter@pcobliesveld.nl