Lidmaatschap

De PCOB komt op voor de belangen van alle 50-plussers in Nederland. Sinds 2017 hebben KBO en PCOB de krachten gebundeld en vormen de twee verenigingen op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Wij maken ons sterk voor een stevige positie van senioren in de samenleving.

Heel graag wil ik u als voorzitter van de plaatselijke afdeling wijzen op het belang van de PCOB zeker nu. Op onze vraag of u lid van onze PCOB wilt worden, denkt men “daar ben ik nog te jong voor !!” Dat is jammer, want wij zijn een vereniging van senioren waarvan de jongste de vijftig nog maar net gepasseerd is.

Lid worden zeker nu:  Dringend wil ik u wijzen op het grote belang van een samenbundeling van krachten door senioren omdat we christelijk geïnspireerd willen opkomen voor een samenleving waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden mee kan doen.

Dat geldt juist nu, omdat de lokale overheid steeds meer aan zet komt waar het “de zorg” en de plaatselijke voorzieningen betreft. Een vereniging die meedenkt als de onze; die meedoet binnen de plaatselijke en landelijke advies- en overlegorganen is van wezenlijk belang en we hopen dat u dat ook in zult zien.

We zetten  e.e.a. op een rij om het voor u zichtbaar te maken.

Ongeveer 250 leden uit alle Liesveldse kernen zijn lid en velen ontmoeten elkaar maandelijks tijdens bijeenkomsten die grotendeels ’s middags plaatsvinden in de verschillende kernen. In de zomermaanden zijn er geen bijeenkomsten maar organiseren we drie fietstochten, een high-tea en gaan we kersen eten.

Onze Kerst- en Paasbijeenkomsten worden druk bezocht.

De andere bijeenkomsten hebben een (re)creatief en/of voorlichtend karakter.

  • Ledenvoordeel wordt verkregen bij verschillende zorgverzekeraars en reisorganisaties.
  • Wij zien om naar elkaar. Onze “lief en leed” commissie leeft graag met u mee in verdrietige en vreugdevolle omstandigheden.
  • Jaarlijks maken wij met elkaar een reisje en tot nu toe hebben we dit nog steeds kunnen doen voor een zeer aantrekkelijke prijs.
  • 10 x per jaar ontvangt u een prima verzorgd magazine + Nieuwsbrief

Sinds 2015 bent u voor “de zorg” afhankelijk van de gemeente. Met de lokale overheid zult u moeten gaan overleggen en de hulpvraag formuleren. Dit alles gebeurt tijdens het zg. “keukentafelgesprek”. Zo nodig willen wij u daarbij met deskundige medewerkers ondersteunen.

Wij als bestuur gaan er voor en weten ons gesteund door veel Liesveldse PCOB-leden. Heel graag willen wij onze Liesveldse afdeling versterken zodat onze inbreng zo groot mogelijk kan zijn. Wij hopen dat u met ons, het belang van onze organisatie inziet en lid wil worden van onze vereniging. Gezien alle voordelen en de gezellige bijeenkomsten die wij u bieden is een jaarlijkse contributie van € 35,00 voor een alleenstaande en    € 58,00 voor een echtpaar een alleszins redelijk bedrag.

Gezien alle voordelen en de gezellige bijeenkomsten die wij u bieden is een jaarlijkse contributie van € 35,00 voor een alleenstaande en € 58,00 voor een echtpaar een alleszins redelijk bedrag.

Ons bankrekeningnummer is: NL81 RABO 0120 2576 45 ten name van PCOB afd. Liesveld.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Jaarlijks wordt u een acceptgiro toegezonden.
Opzeggen kan jaarlijks vóór 1 december.

Voelt u zich aangesproken tot onze vereniging door wat u op deze website hebt gelezen, bent u woonachtig in de voormalige gemeente Liesveld, onderschrijft u de doelstelling van onze vereniging en wilt u lid worden van de PCOB afdeling Liesveld ?

Schrijf je dan in door te klikken op ‘Ja, ik word lid’ of Neem contact op met Jan Fredrikze  tel.0184-661437.


Gezien alle voordelen en de gezellige bijeenkomsten die wij u bieden is een jaarlijkse contributie van € 35,00 voor een alleenstaande en € 58,00 voor een echtpaar een alleszins redelijk bedrag.

Ons bankrekeningnummer is: NL81 RABO 0120 2576 45 ten name van PCOB afd. Liesveld.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Jaarlijks wordt u een acceptgiro toegezonden.
Opzeggen kan jaarlijks vóór 1 december.

Voelt u zich aangesproken tot onze vereniging door wat u op deze website hebt gelezen, bent u woonachtig in de voormalige gemeente Liesveld, onderschrijft u de doelstelling van onze vereniging en wilt u lid worden van de PCOB afdeling Liesveld ?

Schrijf je dan in door te klikken op ‘Ja, ik word lid’ of Neem contact op met Jan Fredrikze  tel.0184-661437.

Privacy

De PCOB verwerkt uw persoonsgegevens in een digitaal bestand en streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het komt erop neer dat de PCOB zorgvuldig met alle persoonsgegevens omgaat en die gegevens alleen gebruikt voor het op passende wijze verzorgen van de communicatie en het zorgen dragen voor juiste informatie. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

De PCOB heeft een privacyprotocol opgesteld. Lees hier het privacyprotocol.   

 

Ledenpas

Als PCOB-lid krijgt u een eigen ledenpas. Met deze pas kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de hulp van vrijwilligers bij het invullen van belastingformulieren. Verder vindt u in het KBO-PCOB magazine kortingen op entreeprijzen voor musea, voorstellingen of andere bezienswaardigheden. (ledenvoordeel
Daarnaast biedt de PCOB vaak boeken of cd’s aan met korting.
In de PCOB Shop hebben we een flink aantal handige producten bij elkaar gebracht voor thuis, tijdens uw wandel- of fietstocht, of voor uw vakantie. 

Wijzigingen voor de Ledenadministratie

Help ons de ledenadministratie orde te houden.

  • Is je e-mailadres al bij ons bekend?
  •  Weten wij i.v.m. jubilea je huwelijksdatum?
  • Is het telefoonnummer nog juist?
  • Na verhuizing het nieuwe adres doorgegeven?

Nee, vul dan het wijzigingsformulier in of neem dan contact op met Nico Jongerius tel.0184-661318 e-mail: voorzitter@pcobliesveld.nl