Jaarverslagen

jaarverslag

Jaarlijks wordt de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Deze vindt normaal gesproken plaats in februari in de Hof van Ammers.

Tijdens de jaarvergadering wordt de resultatenrekening van het vorige jaar goedgekeurd en wordt de begroting vastgesteld. De activiteiten van het afgelopen jaar worden geëvalueerd en het programma voor het komende jaar wordt besproken. Ook vinden tijdens de jaarvergadering de overdracht van bestuursfuncties plaats.

Na de pauze wordt meestal een spreker uitgenodigd die vertelt over zijn organisatie, vereniging of stichting.

Hieronder staan de jaarstukken van voorgaande jaren.