Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Jaarvergadering

Hof van Ammers Bernhardstraat 15, Groot-Ammers

Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering PCOB-Liesveld op dinsdagmiddag 21 februari 2023 in De Hof van Ammers. 1-Opening door de voorzitter 2-Notulen jaarvergadering dinsdag 15 maart 2022. (lees hier alvast de notulen) 3-Financieel verslag door onze penningmeester, Ali Rijkse-Korver, over 2022. *Jaarrekening *Verslag kascommissie. *Benoeming nieuwe kascommissie. *Begroting 2023. 4-Jaarplan 2023. 5-Bestuursverkiezing. *Aftredend en herkiesbaar Ariena Jongejan. 6-Rondvraag. 7-Pauze. 8-Hr. J. Elshout is onze gast. Hij gaat ons vertellen over internetoplichting. 9-Sluiting door onze vicevoorzitter. Na afloop napraten onder het genot van een drankje. Wilt u de presentielijst tekenen? \

Paasviering

Vijverhof Vlietzicht 3, Nieuwpoort

Thema: "De weg die Hij moet gaan"

KNRM

Hof van Ammers Bernhardstraat 15, Groot-Ammers

Ballonfiësta

Vijverhof Vlietzicht 3, Nieuwpoort

De Ballonfiësta Barneveld kent een lange geschiedenis. In 1982 herdacht Barneveld dat het precies 500 jaar geleden was dat Jan van Schaffelaar van de kerktoren sprong om zodoende zijn manschappen van een vrije aftocht te verzekeren. In dat jaar (1982) stond de Barnevelder Ben Bläss samen met ballonvaarder Hans Zoet aan de wieg van de eerste Ballonfiësta in Barneveld. Inmiddels wordt voor 2023 de 39e editie voorbereid.

High Tea

Juiste datum volgt nog

Fietstochten

juiste data volgen nog

Kersen eten

juiste datum volgt nog

Reisje

Juiste datum en bestemming volgen nog

Verloting

Vijverhof Vlietzicht 3, Nieuwpoort

Met voor de pauze natuurfotograaf Klaas Verbaan

Kerstviering

Hervormd Centrum Wilhelminastraat 6a, 2964 CP Groot-Ammers, Zuid-Holland