Over ons

De PCOB afdeling Liesveld is een zelfstandige vereniging die onderdeel is van de landelijke Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Deze bond werkt samen met de Unie KBO in de ouderenorganisatie KBO-PCOB, de grootste ouderenbond van Nederland. Er zijn ook provinciale besturen; onze afdeling valt onder PCOB provincie Zuid-Holland.

De leden van onze afdeling zijn afkomstig uit de voormalige gemeente Liesveld, waarin de woonkernen Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort en Streefkerk. Na een gemeentelijke samenvoeging is dit  de gemeente Molenlanden geworden.

Onze afdeling is dus een zelfstandige afdeling, met een eigen bestuur, eigen statuten en een eigen activiteitenprogramma. Het bestuur komt tien keer per jaar bijeen om allerlei zaken te bespreken en onder andere het activiteitenprogramma samen te stellen.
Jaarlijks kunnen wij onze circa 250 leden een gevarieerd aanbod van activiteiten aanbieden.

De afdeling is opgericht op 11 april 2006 en draagt sindsdien bij aan de behartiging van de belangen, de participatie in onze samenleving en de ontmoeting via sociaal-culturele activiteiten van en met haar leden.
De PCOB is een vereniging van ouderen die opkomt voor de belangen van vijftigplussers en is beslist geen politieke partij.

Wij werken samen met o.a Anbo en verschillende platforms en commissies. Deze samenwerking betreft de collectieve belangenbehartiging voor senioren op de gebieden Vervoer, Welzijn, Wonen, Zorg en Inkomen.

Doelstelling

Als PCOB stellen wij ons ten doel de geestelijke en materiële belangen van zowel ouderen in het algemeen, als die van onze leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen. Uitgangspunt is de Bijbel als Gods woord. Met het lidmaatschap van de PCOB is men solidair met andere ouderen. Dit is zeker belangrijk met de komst van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Geld van het rijk wordt via de gemeente besteed aan de inwoners. Onze taak is daarbij toe te zien dat ouderen in onze gemeente daar hun deel van krijgen.  De daaruit voortvloeiende kernbegrippen en christelijk geïnspireerde normen en waarden vormen de basis voor het denken en handelen van onze afdeling En zo zijn er nog veel zaken die voortdurend onze aandacht behoeven. Door lid te worden helpt u ons om samen sterk te staan en voor de belangen van ouderen op te komen, overal waar dat nodig is.

Wat doen wij?

activiteit-zandsclupturenHet bestuur van de Afdeling Liesveld organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en voorlichting.
Maandelijks een ontspannende middag (al dan niet met een gastspreker), jaarlijks een bustocht en een high tea. In de zomer worden meerdere fietstochten georganiseerd en gaan we kersen eten bij de landwinkel Pek in Langerak. Voor de details van elke activiteit verwijzen we graag naar de Agenda.
Maandelijks staan deze vermeld in onze Nieuwsbrief. Het organiseren van activiteiten vinden wij belangrijk, want bij veel ouder wordende mensen slaat ook de eenzaamheid vaak toe.

Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?

De PCOB afd. Liesveld is altijd op zoek naar nieuwe leden. We zoeken senioren die ons werk willen ondersteunen, die actief mee willen werken aan hun en onze toekomst en die oog hebben voor ouderen die het minder getroffen hebben. Ouder worden betekent soms eenzaamheid, een slechte gezondheid, een kwetsbare financiële positie en/of de regie over het leven verliezen. Ook deze groep vraagt aandacht. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij ons als PCOB afd. Liesveld. Wilt u actief meewerken, neem contact op met de secretaris van de afdeling

Tenslotte

Wij hopen met het werk, van en voor ouderen, nog heel veel jaren door te kunnen gaan in de wetenschap dat God ons werk zal zegenen.