Paasbijeenkomst

21 maart 2024 mochten wij, als PCOB-Liesveld, in een volle zaal van de Vijverhof ( 100 personen!!!) onze Paasbijeenkomst vieren met als thema “De Emmaüsgangers”.

Onze voorzitter, Nico Jongerius, sprak een welkomstwoord.

Hartelijk welkom. U bent weer met velen gekomen. Daar zijn we als bestuur natuurlijk heel blij mee en dankbaar voor.

De ochtendploeg had met narigheid te maken. De geluidsinstallatie en de beamer gingen kapot. De geluidsinstallatie konden we lenen op school, dankzij onze voorzitter/oud schoolmeester. Onze technische duizendpoot, Piet Brouwer, zorgde ervoor dat alles weer functioneerde.

Passie en Pasen. Op weg mogen we gaan. Een weg die voor ons gebaand is door Hem, die dwars door de volstrekte eenzaamheid, totaal verlaten, ons voorging.

We hebben een mooi programma en een gelegenheidskoor o.l.v. Cor Resseler.

Nico opende vervolgens de bijeenkomst met een lied van de predikant/dichter Jaap Zijlstra.

“Toen Jezus wist, nu is gekomen”.

Toen Jezus wist nu is gekomen

Het uur om door de nacht te gaan

Heeft Hij een linnendoek genomen

En water in een schaal gedaan.

Hij gaf ons zwijgende een teken

En kwam ons voet voor voet nabij

Hij deed het water van zich spreken

Het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden

En tot de bodem toe gegaan

Om ons met ootmoed te omgorden

Hij doet ons Zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen

De nacht door naar Uw grote dag

Ik heb in eenvoud aangenomen

Dat ik U daarin volgen mag”.

Nico ging voor in gebed.

“Hemelse Vader, wij danken U voor Uw Zoon, die ons door Zijn sterven het leven gaf. Wij mogen roemen in Hem. U die ons heil is en ons leven. U die verrezen bent. U die verloste. Wees ons vanmiddag ook nabij”.

We zongen psalm 34:2 “Komt maakt God met ons groot”.

Er waren teksten, gedichten en er was veel samenzang.