De dubbelloops camera van Klaas Verbaan

Met ongeveer 90 personen was de Vijverhof in Nieuwpoort, donderdag 9 november 2023, bomvol.

Mijnheer Klaas Verbaan verzorgde een presentatie met als thema “ Natuur en onze mooie Alblasserwaard”.

Onze voorzitter, Nico Jongerius, sprak een welkomstwoord.

“Hartelijk welkom . Onze Alblasserwaard , een pareltje dat meer en meer ontdekt wordt”.

Nico las Genesis 2:1-7. Een gedeelte waar onze God in alle rust terugziet op het werk van Zijn Handen.

Nico ging voor in gebed.” Aan U behoort o Heer der Heeren. De aarde met haar wel en wee. De steile bergen, koele meren. Het vasteland, d’ onzekere zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. Trouwe Vader in de hemel, met deze woorden danken wij U dat U dat ons in leen hebt gegeven om die schepping als een rentmeester te beheren. Daaraan ontbreekt zoveel. Wij bidden U voor vrede. Ontferm U over ons”.

Verder ter opening een lied uit het liedboek voor de kerken geschreven door priester/dichter Henk Jongerius.

Gezegend die de wereld schept

De dag uit nacht ten leven wekt

Het licht der zon roept en de maan.

De sterren om op wacht te staan.

Gezegend die de aarde maakt

De grenzen van de zee bewaakt

Ontluiken doet het jonge groen

De kleurenpracht van elk seizoen.

Gezegend die een woonplaats maakt

Voor wat beweegt en ademhaalt

De dieren in het vrije veld

De vogels in hun zingend spel.

Gezegend die de mensen roept

Tot liefde, vruchtbaarheid en moed

Om voor elkander te bestaan

In eerbied voor Zijn grote Naam.

Gezegend zijt Gij om Uw woord

Dat ons tot vrede heeft bekoord

Tot leven dat van lijden weet

En liefde die geen einde heeft.

Gezegend zijt Gij om de Geest

Die van de aanvang is geweest

De adem die ons gaande houdt

En in het eind in U behoudt.

Hierna kreeg mijnheer Verbaan het woord.

Hr. heeft een voorliefde voor 3D-foto’s. Hij maakt die met een “dubbelloops” camera. Dat zijn twee telelenzen naast elkaar. Eerst kregen we allemaal een speciale bril om de diepte in de foto’s te kunnen zien. “Nog nooit gebeurd dat ik niet genoeg brillen bij me had”, aldus mijnheer.

We maakten een prachtige tocht door de Alblasserwaard en kwamen door alle dorpen.

Als eerste zagen we het huis waar de familie woont aan de Noordzijde in Noordeloos.

En het tentje in het weiland van waaruit veel van deze prachtige foto’s gemaakt worden.

We zagen een zonsopgang, winter taferelen, herfstkleuren, dieren en kerken.

We zagen een meerkoet die zijn nestje aan het maken is.

Een aalscholver die een vis verorberd. Wist u dat een aalscholver wel 500 gram vis per dag eet? Dat kan zelfs

oplopen tot 1000 gram in het broedseizoen.

En kiekendief en een kieviet.

Teveel om op te noemen. U zou het zelf moeten zien.

Na de pauze was er onze jaarlijkse verloting. Wat heeft u weer voor veel presentjes gezorgd! Er zijn veel lootjes

verkocht en velen gingen met een presentje naar huis.

Jan bedankte mijnheer Verbaan voor de prachtige presentatie en alle aanwezigen voor hun komst.

Jan sloot af met een gedicht uit Veluwe gedichten van Mees Peet   “Het Speulderbos”.

Verscholen tussen bomen

beuken en eiken

nog wat berken

en lage struiken

rustend op een oude stuwwal

ligt het Speulderbos

een klein paradijs.

ingeklemd tussen

dorpen en steden

en wat boerderijen

waar dood hout

de bodem is van

mossen en paddenstoelen

en zwijnen wroeten

zoekend naar voedsel

kom je als wandelaar tot rust

en leer je begrijpen

hoe onmisbaar

de natuur voor ons is.                                                                       Lieneke Jopse