ANBO en PCOB fuseren per 1 januari 2024

De ledenraden van ANBO en PCOB hebben op donderdag 21 december unaniem ingestemd met een fusie. Dat betekent dat wij vanaf 1 januari 2024 samen verdergaan onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn we de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren.
In aanloop naar het fusiebesluit trokken ANBO en PCOB al steeds vaker samen op. ‘In het licht van huidige maatschappelijke uitdagingen vinden we het van groot belang met vereende kracht op te komen voor de belangen van senioren’, aldus Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging.

Politieke agenda
Prioriteit voor ANBO-PCOB is om de stem van senioren stevig te laten horen in de politiek. Met de dubbele vergrijzing in het vooruitzicht zullen vraagstukken rondom ouder worden in
toenemende mate de politieke agenda moeten gaan bepalen. Door samen te werken in de Seniorencoalitie hebben ANBO en PCOB al laten zien dat zij een goede vuist kunnen maken in Den Haag op thema’s als koopkracht, pensioen, wonen en zorg. Die beweging willen zij de komende jaren gaan versterken. Dat doen zij door in gesprek te blijven met de doelgroep en actief bij hen op te halen wat er speelt en welke behoeften er zijn.

Dienstverlening uitgebouwd
De krachtenbundeling betekent ook dat de dienstverlening aan leden naar een hoger niveau wordt getild. Met diensten zoals de Belastinghulp, vrijwilligers die komen helpen aan huis, een mooi magazine en actuele website weet ANBO-PCOB nu al in te spelen op vragen en behoeften die er bij senioren spelen in verschillende levensfasen. Deze dienstverlening aan leden wordt de komende periode uitgebouwd. Anneke Sipkens: ‘We willen uitgroeien tot het aanspreekpunt voor senioren over alle onderwerpen die voor hen van belang zijn.’

Afdelingen kloppend hart
De ruim tweehonderd lokale afdelingen van ANBO-PCOB, die verspreid zijn over het land, vormen samen het kloppend hart van de vereniging. Op tal van plekken in Nederland komen senioren bijeen om activiteiten met elkaar te ondernemen en samen te zijn. Dit bloeiende verenigingsleven zal worden gekoesterd en versterkt. ANBO-PCOB wil leden verder
ondersteunen in het ontmoeten en samenzijn. Ook wordt gebouwd een levendige online
gemeenschap zodat senioren ook gemakkelijk digitaal contact kunnen leggen.

10 redenen
waarom de fusie een goed idee is

  1. Samen zijn wij sterker. Eenheid in verscheidenheid is onze kracht, doordat wij wederzijds respect tonen voor elkaars identiteit.
  2. We hebben veel gemeen: we bevinden ons allemaal in dezelfde levensfase van bezinning, reflectie en het verlangen betekenisvol te leven met de mensen om ons heen.
  3. In Den Haag telt de macht van het getal en kunnen we opgeteld meer bereiken.
  4. We kunnen de contributie voor leden betaalbaar houden omdat we samenwerken en meer kans hebben op relevante projectsubsidies.
  5. We kunnen efficiënter werken door bijvoorbeeld samen één mooi magazine te maken en gezamenlijk in de media de standpunten van onze achterban te verwoorden.
  6. Opgeteld zijn we een interessante vereniging voor bestaande én voor nieuwe leden van 60-plus en kunnen we investeren in nieuwe ontwikkelingen.
  7. We doen al veel dezelfde dingen, op andere punten vullen we elkaar goed aan, ook samen met de andere partners van de Seniorencoalitie.
  8. PCOB heeft ruim tweehonderd lokale afdelingen, ANBO heeft veel leden die zich graag lokaal zouden inzetten.
  9. ANBO heeft een goed georganiseerde dienstverlening voor bijvoorbeeld hulp bij het invullen van de belastingaangifte waar PCOB straks bij kan aansluiten.
  10. We inspireren en bemoedigen elkaar om samen de vereniging weer tot grote bloei te laten komen.