Nieuwbrief februari 2014 is uit

In deze nieuwsbrief  o.a.:
Nico Jongerius (voorz.):   Elke nieuwe dag;
Bestuur:                           Jaarvergadering, ontwikkelingen PCOB en Wegwijzer WMO;
Activiteiten en agenda:    Activiteiten komende maand(en);
Verslagen:                        Kerstbijeenkomst en  Ledenmiddagen.
Berichten:                         Hoe verder met de PCOB

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen