‘Licht in de Nacht’

Kerstmiddag 13 december 2022. Thema “Licht in de nacht”.

Onze voorzitter, Nico Jongerius, heette iedereen van harte welkom.

Dankbaar dat we weer een kerstviering mogen houden in deze prachtige zaal en zelfs met een koor o.l.v. Cor Resseler.

Nico ging voor in gebed. “Trouwe Vader in de hemel. We mogen zingen: wat heil een Kind is ons geboren. U draagt ons als het moeilijk is. Zo mogen we aan Uw kribbe staan. Het Licht dat door het duister breekt”.

Er was veel samenzang. O.a. Gij zijt het Licht te midden van het duister.

Er werden Bijbel gedeeltes gelezen. Jesaja 9 Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.

Dit thema kwam ook terug in het verhaal “Vluchten”. Geschreven door Teuni Suijker.

Het verhaal gaat over Yin en haar ouders die moeten vluchten omdat er in het land waar zij wonen niet in God gelooft mag worden. In de kerstnacht vluchten ze door het bos en langs ravijnen. Uiteindelijk komen ze in hun schuilplaats waar ze God loven en vader Lucas 2 voorleest uit zijn meegesmokkelde Bijbel. “Door de opening van de grot straalt licht naar binnen. Het is kerstmorgen. Jezus in een kribbe, de Morgenglans der eeuwigheid”.

Er waren gedichten. De ster van Jacob.

Er gaat een licht op in deze donk’re wereld,

er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht.

Ik hoor een lied, ik hoor sjaloom en vrede.

Dit is het nieuws waar lang op is gewacht.

Het is een licht veel sterker dan het donker,

het is de Morgenster die straalt in deze tijd,

er klinkt muziek: de Heiland is geboren,

’t Is de Messias die Zijn volk bevrijdt!

Het koor zong o.a. het prachtige lied: Stil in die nacht.

Stil in die nacht

Werd zonder pracht

Jezus in Bethlehem geboren

Daar zongen eng’len

een lied als nooit tevoren

Een lied op een wondermooie wijs

Kyrie leis!

Nico verzorgde de overdenking. Hierbij een gedeelte daarvan.

Ik neem u mee vanmiddag. In gedachten staan we met elkaar voor de ingang van een kerk. Een dienst voor “anders begaafden”. Maar wat een zeggingskracht! Geen mitsen en maren. Vol overtuiging wordt er gezongen: Ik wandel in het licht van Jezus. Om jaloers op te worden. Wij, zo vaak twijfelende mensen. Als je ergens ervaart dat de duisternis soms van jouw denken moet wijken door het licht dat overwonnen is en dat jij mag komen tot Zijn schijnsel dan neem je dat daar onvoorwaardelijk mee in een wereld van vandaag waar duistere machten zo vaak ons denken, ons zijn, overweldigen. Donker waren de dagen toen ook. De volkstelling gooide ieders leven overhoop. Duizenden mensen op pad om zich te laten inschrijven. Ook nu, beelden op t.v. van een bijna totaal vernield flatgebouw, daar in Cherson. Mensen op de vlucht. Dreiging alom. Wanneer zou het voorbij zijn? Wij weten het niet. Net als Jozef en Maria het niet wisten. Christus wil nog steeds, als bij de herders, als bij Jozef en Maria, in het leven van gewone mensen komen. Jozef en Maria door God gekozen om het grootste geschenk te ontvangen dat de mensheid ooit is gegeven. Een Kind in de kribbe in doeken gewikkeld. Er is een Verlosser geboren. We hebben een reden om te vieren. Immanuel. God met ons.

De slotwoorden en het dankgebed kwamen van Jan.

Wat moet ik hier nog aan toevoegen?

Deze middag voelt voor mij als een warme deken.

Dank aan Piet Brouwer voor het verzorgen van de techniek.

Dank aan Cor Resseler voor de muzikale begeleiding. En voor het koor. “Bijzonder wat je ons in drie oefenuurtjes kon leren”.

Denkt u aan degenen die alleen thuis komen? Vergeet ze niet!

Jan dankte onze trouwe Vader in de hemel voor deze fijne middag “U bent de Vredevorst. Mag het vrede worden”.

Tot slot zongen we het Ere zij God.

Lieneke Jopse

Bekijk de foto’s in het fotoboek, album 2022