50-jarig bestaan PCOB-afdeling Gorinchem-Dalem

PCOB afdeling Gorinchem-Dalem bestond 50 jaar.

Nico en ik brachten onze felicitaties over vanuit onze afdeling.

Er was een viering, 14 oktober 2022,  in de Johannes kerk in Gorinchem.

Zingen, prachtige orgel solo, gedicht, toespraakje en meditatie n.a.v. Psalm 150 “Looft God” door Theotimus Streefkerk .

Toen ben ik er dus achter gekomen dat PCOB een bondslied heeft.

Misschien dat mensen vanaf het eerste uur dat weten?

Het is op de wijs van “Beveel gerust uw wegen”.

1.Wij willen voor U zingen,

o God der eeuwigheid

van al Uw goede gaven

die Gij ons hebt bereid.

Bij ’t klimmen van de jaren

in ziekte, nood en pijn,

wilt Gij ook voor de oud’ren

een echte Vader zijn.

2 Leer ons er voor te danken,

ja nu en telkens weer,

dat wij geheel verlost zijn

door Christus, onze Heer.

Want als wij moeten sterven

geeft Gij de ziele rust

en voert ons door het doodsdal

eens naar de veil’ge kust.

3. Dan mogen wij U loven

en prijzen dag en nacht.

Dan is de reis ten einde

ons werk is dan volbracht.

Wij mogen U aanschouwen

in al Uw heerlijkheid

Genieten van het erfdeel

dat Gij ons hebt bereid.

4. Maar wil ook in het heden,

ons goed zijn en nabij.

Maak Gij, Heer, ons tevreden

ons leven rijk en blij

U kunnen we niet missen

geen nacht, geen dag, geen uur.

Sta Gij aan onze zijde , 

in onze levensduur.    

 Lieneke Jopse