Viering jubileum

Een geweldige middag!. Met ongeveer 110 personen zat de zaal van de Vijverhof in Nieuwpoort stampvol. En dat allemaal ter ere van de uitgestelde ( wegens corona) viering van het 15 jarig bestaan van PCOB afdeling Liesveld. Opgericht 11 april 2006.

Onze voorzitter, Nico Jongerius, opende de middag door het lezen van Lucas 17:11-19 “De tien melaatsen”.

Nico ging voor in gebed. “Dankbaar zijn we dat we ons jubileum mogen herdenken. U hebt ons gespaard en ons opgetild uit omstandigheden die voor velen van ons zo bedreigend waren. Wat er ook gebeurd, u hebt het eerste en het laatste woord. Zegen ons vanmiddag. Houd U ons vast in de jaren die ons gegeven worden om voorgang te geven aan onze vereniging”.

Nico sprak nog een paar woorden n.a.v. het Bijbelgedeelte.

De evangelist neemt ons mee naar de landstreken van Samaria en Galilea. Onze tekst gaat over verwondering en dankbaarheid. Jezus ging de onreinheid van de tien melaatsen niet uit de weg. De melaatsen komen Hem tegemoet. Ze houden afstand maar roepen Kyrie Eleison, Heer heb medelijden. Jezus is met ontferming bewogen. Tien worden er genezen, slechts één keert terug en valt voor Jezus op zijn knieën. Jezus zegt: sta op, uw geloof heeft u behouden. Vertrouwen op Jezus geeft redding.

Hoe kunnen we de parallellen trekken?

Covid: angst, zorgen, eenzaamheid, ernstig ziek zijn.

Na covid: dankbaar voor herstel, nu weer bezoek en contact mogelijk.

Sta op, uw geloof heeft u gered, dat klinkt ons ook in de oren. Gisteren, vandaag en morgen. Zo toegerust mogen we verder, zo, vandaag met het vieren van ons jubileum.

De beurt was aan het seniorenorkest.

De dirigent, Wim Egberts, vertelde dat hij sinds enkele maanden de eer had dirigent te zijn van dit orkest. “We proberen d.m.v. muziek een lichtje te verspreiden in deze zorgvolle tijden”.

We hoorden o.a. een medley van Vera Lynn en een Bella Italia medley.

En het bekende “Daar bij die molen” waarvan we het refrein lekker mee konden zingen.

Het muziekstuk “Lorena” was erg mooi. Het lied is gebaseerd op de liefde van de tekstschrijver voor een meisje dat Ella heette.

Het echtpaar Mourice was 60 jaar getrouw. Speciaal voor dit echtpaar speelde het orkest “You never walk alone”. Prachtig! En van ons allen de hartelijke felicitaties.

Als afsluiting speelde het orkest  Auf Wiedersehen, goodbye.

De dirigent sprak namens het seniorenorkest “De Wipmolen”  zijn dank uit dat ze hier mochten spelen. Het was hun een genoegen.

Dat genoegen was wederzijds. Het was een prachtige, gezellige middag.

Het orkest begon met het lied “Heer wees mijn gids op heel mijn levenspad. Wees Gij mijn gids”. We hoorden dat één van de orkestleden ernstig ziek is. Dit lied wensen we hem ook in het bijzonder toe.

Zoals u wellicht weet, zijn wij ( de dames van het bestuur) geen van allen serveerster van beroep. Dus mocht u wat lang op uw kopje koffie of thee hebben moeten wachten dan weet u hoe dat komt.

Verder willen we iedereen bedanken voor de geboden hulp die deze middag mogelijk gemaakt heeft. Onze hartelijke dank.

Jan sloot af met een gedicht van Justus A. van Tricht.

Uw levensschip komt veilig aan

als Jezus aan het roer zal staan.

Stuurt vaste koers op Zijn kompas

waar Hij de richting vanaf las.

U komt met Hem behouden aan

hoe hoog de golven ook steeds slaan.

Hij stuurt recht op de haven aan

om veilig straks van boord te gaan.

Hij geeft de hoge zee geen macht

met golven duidelijk van kracht.

Zijn stuurmanskunst ontloopt gevaar

maakt dat tot in de haven waar.

Hoe storm en bliksem gaan tekeer

Jezus ontloopt hun kracht steeds weer.

Hij bezit als Gods Zoon de macht

dat eens de veil’ge haven wacht.

Zijn stem spreekt tot de storm: Wees stil

waardoor die luistert naar Zijn wil.

Dan worden zee en golven vlak

en vaart het schip op zijn gemak.

Lieneke Jopse

Foto’s en video’s van deze middag in het fotoboek