Foto's en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de bescherming van ieders privacy.

In de verordening is vastgelegd hoe we omgaan met het vastleggen van persoonsgegevens. Ook foto’s met mensen erop vallen onder deze verordening.

Mag je de foto’s waarop herkenbare personen staan die gemaakt zijn tijdens evenementen publiceren op deze website?

Ja, alleen leden van de PCOB en gastsprekers staan afgebeeld op de foto’s. Zij weten dat er foto’s gemaakt zijn van het evenement en dat een fotoverslag gepubliceerd wordt op deze website.

Ook vallen foto’s die gebruikt worden in het fotoverslag onder de vrijheid van meningsuiting en mogen de foto’s volgens de AVG gebruikt worden. Ook al kun je de personen op de foto’s redelijk makkelijk herleiden.

Vind je het toch niet goed dat een foto waarop jij duidelijk herkenbaar staat afgebeeld op de website, dan kan je om verwijdering van de foto vragen. Staan meerdere personen op de foto dan is het mogelijk dat alleen jouw persoon onherkenbaar wordt gemaakt. 
Neem contact op met de webmaster die foto’s met jouw portret kan verwijderen. Geef duidelijk aan welke foto het betrteft.

Meer over hoe de PCOB de privacy heeft geregeld vind je in het Privacyprotocol.