Evenementen

  1. Evenementen
  2. Activiteit

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Repetitie Koortje

Vijverhof Vlietzicht 3, Nieuwpoort, Nederland

Repetitie Koortje

Vijverhof Vlietzicht 3, Nieuwpoort, Nederland

voor de Kerstviering

Onze Kerstviering

Hervormd Centrum Wilhelminastraat 6a, 2964 CP Groot-Ammers, Zuid-Holland, Nederland

Thema “Licht in de nacht”.

Later was alles beter

Vijverhof Vlietzicht 3, Nieuwpoort, Nederland

Later was alles beter … een presentatie over nostalgie…. Gebruiksdingen uit de jaren van weleer. Wij kennen ze allemaal, de eerste tv, die met zo’n enorme puist aan de achterkant, een postzegel van 2,5 cent (kom daar nu eens om). En wat waren wij blij met de eerste centrifuge waardoor de was niet meer door de wringer hoefde. Wij plunderden daar graag ons spaarbankboekje voor. Toen werd er nog rente bijgeschreven… Het gaat niet alleen over dingen, ook over veranderend taalgebruik. Peter Stam zette alles op een rijtje en neemt u mee op een reis door de tijd.

Jaarvergadering

Hof van Ammers Bernhardstraat 15, Groot-Ammers, Nederland

Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering PCOB-Liesveld op dinsdagmiddag 21 februari 2023 in De Hof van Ammers. 1-Opening door de voorzitter 2-Notulen jaarvergadering dinsdag 15 maart 2022. (lees hier alvast de notulen) 3-Financieel verslag door onze penningmeester, Ali Rijkse-Korver, over 2022. *Jaarrekening *Verslag kascommissie. *Benoeming nieuwe kascommissie. *Begroting 2023. 4-Jaarplan 2023. 5-Bestuursverkiezing. *Aftredend en herkiesbaar Ariena Jongejan. 6-Rondvraag. 7-Pauze. 8-Hr. J. Elshout is onze gast. Hij gaat ons vertellen over internetoplichting. 9-Sluiting door onze vicevoorzitter. Na afloop napraten onder het genot van een drankje. Wilt u de presentielijst tekenen? \

Paasviering

Vijverhof Vlietzicht 3, Nieuwpoort, Nederland

Thema: "De weg die Hij moet gaan"

KNRM

Hof van Ammers Bernhardstraat 15, Groot-Ammers, Nederland

Ballonfiësta

Vijverhof Vlietzicht 3, Nieuwpoort, Nederland

De Ballonfiësta Barneveld kent een lange geschiedenis. In 1982 herdacht Barneveld dat het precies 500 jaar geleden was dat Jan van Schaffelaar van de kerktoren sprong om zodoende zijn manschappen van een vrije aftocht te verzekeren. In dat jaar (1982) stond de Barnevelder Ben Bläss samen met ballonvaarder Hans Zoet aan de wieg van de eerste Ballonfiësta in Barneveld. Inmiddels wordt voor 2023 de 39e editie voorbereid.