De Nee/Ja-sticker op je brievenbus wordt digitaal

Iedereen in Nederland kan de bekende nee-ja-stickers en nee-nee-stickers volgend jaar van de brievenbus halen. De folderbranche komt namelijk met een nieuw digitaal systeem waarbij mensen online of telefonisch kunnen aangeven of ze wel of niet folders en huis-aan-huisbladen willen ontvangen.

Dit systeem heet InMijnBus. Ieder huishouden ontvangt straks een kaart met daarop onder meer een QR-code die verwijst naar een site waar je je voorkeur kunt aanpassen. Voor wie niets doet blijft de situatie zoals het nu is, want folderbezorgers zullen eerst overal in Nederland noteren welke adressen wel en welke geen sticker hebben.

Een op drie huishoudens zegt nee tegen folders

‘Op deze manier willen we folders voor de toekomst behouden’, zegt voorzitter Thomas Hopman van MailDB, de brancheorganisatie die de huidige brievenbusstickers uitgeeft. Een op de drie huishoudens geeft volgens Hopman nu via een sticker aan dat ze geen folders willen. Hij denkt dat dit aantal alleen maar toeneemt als er niets verandert. Er zijn ook al meerdere gemeentes die de zaken omgedraaid hebben. Daar krijgen alleen mensen met een speciale ja-sticker nog ongeadresseerd reclamedrukwerk.

‘Voorkeur is makkelijk aan te passen in nieuw systeem’

‘In de praktijk vinden veel huishoudens een sticker halen ‘gedoe’ of een sticker plakken ontsierend op de brievenbus. Het is tijd voor een moderner alternatief’, vindt Hopman. In het nieuwe systeem is het bewust heel makkelijk gemaakt om de voorkeur aan te passen. Dit is onder meer gedaan met het oog op duurzaamheid, vertelt de branchevoorman. Dan kan je ook regelen dat je even geen folders ontvangt als je op vakantie bent, of juist wel in de decembermaand als de feestdagen eraan komen.

Folderbezorgers krijgen looplijst of app

Voor de circa 40.000 folderbezorgers in Nederland brengt het nieuwe systeem wel een uitdaging met zich mee. Dit zijn veelal jongeren, want 70 procent van de bezorgers is volgens MailDB nog geen 17 jaar. Zij moeten straks op speciale looplijsten of in een app kijken op welke adressen ze wel drukwerk mogen bezorgen en waar niet.

Eerst nog proeven met InMijnBus 

Vanaf april dit jaar vinden eerst nog proeven plaats in verschillende wijken in het land. Komende zomer zullen dan de eerste steden overgaan naar InMijnBus en volgend jaar moet heel Nederland over zijn. Voor die tijd komt er ook nog een publiekscampagne. Daarin wil MailDB de veranderingen extra onder de aandacht brengen.

Waarschijnlijk minder folderontvangers

Hopman denkt dat er uiteindelijk wel minder folderontvangers zullen overblijven. Maar daar staat volgens hem tegenover dat mensen die straks nog folders krijgen hier wel bewuster voor hebben gekozen. Dat zijn precies de mensen waar adverteerders het meeste geïnteresseerd in zijn.