Op weg naar pasen

Anders dan anders gaan we  als  PCOB-Liesveld  “Op weg naar Pasen”

Kijk, luister en geniet naar de zang, muziek en gedichten. .

Beste PCOB leden.

Als D.B. mochten we voor u een Paas programma opnemen. Jammer dat het nog steeds met zo’n kleine bezetting moet. Vrijdagavond 26 maart was het zover. We konden terecht in de zaal van De Hof. Piet Brouwer heeft alles opgenomen en tot één geheel verweven.

Het thema was: Jezus leeft in eeuwigheid.

Dit thema is gekozen met als achterliggende gedachte dat er, wat er ook gebeurd en in wat voor tijd we ook leven, Jezus Leeft.

Nico speelde op de piano o.a. Largo van Händel en hield een korte inleiding.

Het “Bist Du bei mir” van G.W. Stõlzel mochten we samen verzorgen.

Raar hoor om jezelf terug te horen.

Ali en ik verzorgden twee bekende liederen met declamatie. “ Is dat is dat mijn Koning” en “Als ik in gedachten sta”. De coupletten kent u wel maar de tussenliggende declamatie kunt u hier lezen.

Is dat, is dat mijn Koning?

Midden in de nood van mensen,

midden in de wereldnood,

moest Gods Zoon voor zondaars sterven,

om verlossing te verwerven,

koos voor schuldigen de dood.

Midden in de nood der tijden

staat het teken van het kruis

voor een wereld, zwart van zonden

daar alleen wordt rust gevonden

Christus brengt de zondaars thuis.

Heiland om voor mij te sterven

koos Gij slagen, angst en dood

Trek mijn hart tot U daarboven

om voor eeuwig U te loven

U die mij Uw hemel bood.

Als ik in gedachten sta met declamatie.

U stierf en liet één troost ons na

de zonden zijn vergeven!

U stierf aan ’t kruis op Golgotha,

dit geeft ons kracht en leven.

Dit geeft ons vrede, hemelvrede

veilige geborgenheid.

Ik ga in de dood niet onder

Gods ontferming blijft een wonder

‘k prijs Hem tot in eeuwigheid.

“Jezus leeft in eeuwigheid” verzorgden we met z’n drieën.

Jezus leeft in eeuwigheid

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid

Alle dingen maakt hij nieuw

Hij is de Heer van mijn leven

Jezus komt in heerlijkheid

Zijn sjaloom wordt wereldwijd.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van ons leven.

Het gedicht “Emmaüsgangers” komt van uit het Bijbelboek Lucas hoofdstuk  24:13-35.

Dit kunt u zelf wel nalezen.

Als geloven soms moeilijk is, waar U lijkt te zwijgen

Waar mijn hart zo ontmoedigd is, ik U niet kan bereiken

Wie bent U Heer, als U zich niet openbaart,

als mijn oog U niet ziet, mijn hart u niet ervaart?

Bent U als een vreemde,

die ik niet herken?

Leef ik als ontheemde,

niet thuis waar ik ben?

Mijn beeld van U wankelt,

het inzicht ontbreekt.

Totdat U met mij wandelt.

Totdat U met mij spreekt.

Als de avond gevallen is, wilt U bij mij blijven?

Werp Uw licht op wat donker is, laat de duisternis wijken!

Wie is de Man, die ik toch niet heb herkend,

Die mijn hart weer doet branden als ik luister naar Hem?

Ontmasker mijn leven,

verberg u niet meer

Door inzicht te geven

tot wie ik mij keer.

Mijn denken is duister,

mijn hart lijkt verblind.

Totdat ik naar U luister,

totdat U mij weer vindt.

U reikt mij de beker,

breekt met mij het brood.

De Gast blijkt de Gastheer,

maakt mij deelgenoot.

U toont mij Uw liefde,

Uw ware gezicht.

Heel mijn hart weet nu zeker

wie de Levende is!

Nico speelde als afsluiting “U zij de glorie”.

We hopen dat u er met plezier naar hebt kunnen luisteren en er troost uit hebt kunnen putten.

Lieneke Jopse