links

netwerkHier treft u koppelingen (links)  naar relevante websites uit de omgeving en die nuttig en handig zijn voor ouderen

De links zijn gesorteerd op onderwerp.
Wij verwijzen u graag naar de websites achter de links.

Herv.Gemeente Langerak –www.hervormdegemeentelangerak.nl/
Gereformeerde Kerk Langerak – www.ngk-langerak.nl/
Herv.Gemeente Nieuwpoort – www.kerkvannieuwpoort.nl/
Chr.Geref.Kerk Nieuwpoort –www.kerktijden.nl
Herv.Gemeente Groot-Ammers – www.hervormdgrootammers.nl/
VBG de Levensboom Groot-Ammers –www.delevensboom.nu/
Herv.Gemeente Streefkerk – www.hervormdstreefkerk.nl/
Meer dan 1100 kerkdiensten in kerkdienstgemist.nl

Gemeente Molenlanden – www.gemeentemolenlanden.nl
Waardlanden reinigingsdienst – www.waardlanden.nl/
 
Politie – www.politie.nl
Gevonden of verloren voorwerpen melden/zoeken –  www.verlorenofgevonden.nl

 

ChristenUnie Molenlanden – https://molenlanden.christenunie.nl/
Doe mee Molenlanden  – https://doemeemolenlanden.nl/
Progressief Molenlanden –https://progressiefmolenlanden.nl/
SGP Molenlanden –https://molenlanden.sgp.nl/
VVD Molenlanden –https://molenlanden.vvd.nl/
Historische Kring Nieuwpoort – http://www.histkringnieuwpoort.nl/
Den Hâneker Groot-Ammers – http://www.denhaneker.nl/
Ooievaarsdorp Het Liesvelt – http://www.streekcentrum.nl
Klankbordgroep Groot-Ammers – www.onsammers.nl 

l

Flip Besemer heeft als kunstschilder een website 
https://sites.google.com/site/flipbesemerkunstschilder/  

 

Rivas – www.rivas.nl
Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning –www.regelhulp.nl
De Kwaliteitsmeter: www.mijnkwaliteitvanleven.nl
Thuis wonen met dementie –www.thuiswonenmetdementie.nl/
MEE alblasserwaard/Vijfheerenlanden – https://www.meeplus.nl/over-mee-plus/

Overzicht van diensten: www.alleszelf.nl

Voorbeeldbrief (bezwaarschrift) ondersteuning: www.iederin.nl
Bezoek de 50PlusBeurs in Utrecht
Seniorenweb – www.seniorweb.nl/
Bordspellen met spelregels – https://www.speluitleg.com/bordspellen/
Veilig internet dossier- https://www.vpngids.nl/veilig-internet/
Actuele tips en informatie over hoe ze een computer en internetverbinding kunnen beveiligen.
 

www.plusonline.nl/voorbeeldbrieven
Kapotte bril claimen, klacht indienen over het openbaar vervoer of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Op de website van Plus Magazine staat bijna elke voorbeeldbrief die je nodig hebt.

www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven
Ook een heel ruim aanbod. Én handig gerangschikt per onderwerp.

Je moet even wat pagina’s doorbladeren op de website van het consumentenprogramma, maar de hoeveelheid brieven is groot.
 

https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/
De site geeft voorbeeldbrieven en handige tips om zaken zelf aan te pakken. Zoek op ‘Voorbeeldbrieven’.

www.rvr.org
Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand vind je de Rechtswijzer, met tips voor wat je bij een conflict kunt doen. Via deze Rechtswijzer kan je ook brieven opstellen.

www.rechtspraak.nl
Op de website van alle Nederlandse gerechten vind je onder ‘Formulieren en inloggen’ bijvoorbeeld formulieren voor hoger beroep en om een kort geding aan te vragen.
Heb je een conflict met de gemeente, het UWV of een andere overheidsinstantie en wil er een zaak van maken? Kijk dan onder ‘Naar de rechter’ bij ‘Bestuursrechter’ en ‘Formulieren’ om te zien hoe je digitaal kunt procederen. 

https://www.eigenhuis.nl/juridisch-advies/downloads

De vereniging eigen huis heeft een aantal juridische documenten op hun site geplaatst zoals koopovereenkomsten, bezwaarschriften en voorbeeldbrieven betreffende nieuwbouw en bestaande bouw.

Via bovenstaande link zijn deze documenten in te zien c.q. te downloaden.