Kerstboodschap

In de laatste week voor Kerst komt onze voorzitter in deze bijzondere tijd naar jullie met een enkel woord maar vooral muziek.

 “Die muziek en de teksten van de vele kerstliederen die wij rijk zijn kunnen dat veel beter dan al die woorden die wij uitspreken.” zegt Nico

Luister naar zijn muziek en kerstboodschap

Tekst Kerstboodschap

Beste mensen, leden van de PCOB-Liesveld en anderen die via onze site kennis zullen nemen van dit bezoekje bij u thuis.

Heel bijzonder is het dat ik aan het einde van het jaar, in de laatste week voor kerst, op deze manier even bij u mag binnenkomen. De laatste dag  van een wel heel bijzonder jaar. Wat hadden we elkaar graag willen zien op een wijze zoals we al zovele jaren gewend zijn om te doen. Onze laatste bijeenkomst was de Jaarvergadering en daarna kwamen de beperkingen waarmee we nu al zo lang te maken hebben. Wat had onze activiteitencommissie een mooi programma in elkaar gezet en wat waren we in het kader van de bevrijdingsherdenkingen graag naar het oorlogsmuseum in Overloon gegaan. Het mocht allemaal niet zo zijn. Een verschrikkelijk virus waart rond; nog steeds. Het beperkt ons in ons mens zijn. In ons samenleven. Angst; eenzaamheid; soms een gevoel van hopeloosheid; misschien wel onverschilligheid. En dan toch; zoals steeds en ondanks alles: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Die zekerheid ondanks alles wat ons treft:  Wat hadden we graag met elkaar willen getuigen van dit Kind; dat onze duisternis verdrijft en ons lichtend voorgaat in ons leven. Getuigen, zoals we dat jaar in jaar uit met elkaar deden in een overvolle zaal van het Hervormd Centrum. De blijde boodschap; de liederen; het Kerstverhaal; de warmte van het samenzijn.

Dankzij de techniek en de kennis en kunde van onze webmaster mag ik dan, namens ons bestuur, toch bij u binnenkomen en dat doe ik met een enkel woord maar vooral ook met muziek. Die muziek en de teksten van de vele kerstliederen die wij rijk zijn kunnen dat veel beter dan al die woorden die wij uitspreken. Dan mag het klinken: “Midden in de winternacht, ging de hemel open, die ons ’t heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.” Hopen en zien onder welke omstandigheid u ook verkeert wanneer ik bij u binnenkom: Herstellend van Corona wellicht nog steeds op bed en op adem komend; zolang al ziek en de krachten te voelen afnemen; mensen die ons ontvielen en die we juist nu zo heel erg missen maar ook terugzien op bijzondere gebeurtenissen toen we mochten herstellen; voor een ander heel veel mochten betekenen; jubilea mochten vieren.

Maar dan nu: Kerstmuziek; de blijde boodschap verpakt op een wijze die meer zegt dan duizend woorden.

Beperkingen zijn er, op bezoek gaan en bezoek ontvangen, het kan haast niet meer.

Maar……niets houdt u en mij tegen om op weg te gaan naar Bethlehem; naar het Kind in de kribbe dat alles wat ons mag deren draagt. Daar zit geen limiet aan die bezoekersaantallen.

Hij laat zich vinden, Immanuël, wie u ook bent; hoe u ook bent.

Namens het bestuur van onze PCOB wens ik u gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe.

22 december 2020

Nico Jongerius.