Joop Evertse weer kandidaat voor de ledenraad PCOB

Ook Joop Evertse uit Hardinxveld-Giessendam heeft zich namens de provincie Zuid-Holland verkiesbaar gesteld voor de ledenraadverkiezing van 6 t/m 13 april 2021. Joop zit al in de ledenraad en wil graag zijn termijn verlengen. Hij stelt zich aan u voor:

Joop Evertse

Beste PCOB-leden,
Binnenkort kan er weer gekozen worden voor de Ledenraad van de onze ouderenbond. Eén van de kandidaten voor Zuid-Holland mag ik zijn. Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Joop Evertse. Ik woon in Hardinxveld-Giessendam, waar ik voorzitter ben van de ruim 500 leden tellende PCOB-afdeling. Op dit moment heb ik er bijna vier jaar opzitten in de Ledenraad. Dat waren niet de gemakkelijkste jaren van de PCOB. Heel veel energie is gestoken in een poging om te fuseren met de KBO (Katholieke Ouderen Bond). Dit met als doel tot een nieuwe sterkere bond te komen die meer gewicht in de schaal zou kunnen leggen. Het is door allerlei gedoe niet van gekomen. Uiteindelijk is besloten zelfstandig te blijven en in federatief verband samen te werken.

Onlangs ben ik namens de PCOB in een werkgroep benoemd die die samenwerking met de KBO op provinciaal terrein gestalte moet geven. In mijn ogen is het ook hoog tijd ons weer volop te wijden aan de taak waarvoor we als PCOB op aarde zijn. Namelijk het behartigen van de belangen van de ouderen. Daarvoor wil ik me graag nogvier jaar inzetten.
In mijn werkzame leven ben ik gemeentesecretaris, wethouder van enkele gemeenten en als
afsluiting lid van gedeputeerde staten van Zuid-Holland geweest. Door avondstudie en wat
doorzettingsvermogen, ben als mulo-klant uiteindelijk zover gekomen dat ik aan de
Erasmusuniversiteit ben afgestudeerd als jurist. Ik ben nog steeds eigenaar van een bescheiden
juridisch adviesbureau. Als vrijwilliger ben ik lid van een Cliëntenraad van een verpleeghuis,
bestuurder van een bus voor vervoer van ouderen en gehandicapten en voorzitter van de PCOBafdeling. Ik beschik daardoor over een vrij breed netwerk.
Ik ben klaar voor nog weer een plekje in de Ledenraad en heb er zin in.