Jaarverslagen

jaarverslagIeder jaar wordt de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Deze vindt normaliter plaats in de maand februari in de Hof van Ammers. 

Tijdens de jaarvergadering wordt de resultatenrekening van het vorig jaar goedgekeurd en de begroting vastgesteld. De activiteiten van het afgelopen jaar worden geëvalueerd en wordt het programma van het jaar besproken. Verder worden in de jaarvergadering de bestuursfuncties overgedragen.

Na de pauze wordt meestal een spreker uitgenodigd, die vertelt over zijn organisatie, vereniging of stichting.  

Hieronder vindt u de jaarstukken van de afgelopen jaren. van het