Hoe houden we de vereniging actief?

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. We hebben meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, worden activiteiten georganiseerd en behartigen we lokaal de belangen van senioren.
Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB, dit willen we graag zo houden maar wat hebben we daar voor nodig?
Binnen KBO-PCOB is in het kader van KBO-PCOB nieuwe stijl de werkgroep ledenbehoud en
ledenwerving actief. Het doel van deze werkgroep is het opstellen van een goed
marketingprogramma dat lokaal door afdelingen, provinciaal door KBO bonden en landelijk kan worden ingezet om leden te werven en te binden. Met dit marketingprogramma willen we dus zowel de huidige leden als ook de toekomstige leden aantrekken en binden.
Om inzicht te krijgen waarom leden voor het (actieve) lidmaatschap kiezen is het noodzakelijk dat we meer kennis krijgen over de motivatie van de leden. Ook willen we meer inzicht krijgen in wat redenen zijn voor toekomstige leden om lid te worden en/of actief te worden op lokaal, provinciaal of landelijk niveau. Deze inzichten willen we verzamelen door middel van marktonderzoek. In dit marktonderzoek treft u vragen aan die ingaan op uw persoonlijke motivatie. Maar ook: wie (welke personen) voelt zich aangetrokken tot een belangenvereniging voor senioren, wat is het doel van KBO-PCOB voor deze personen en welke activiteiten spreken aan om lid te worden en actief mee te doen?
De uitkomst van dit onderzoek resulteert in het marketingprogramma ledenbehoud en
ledenwerving. Hoe meer leden meedoen, des te beter kunnen we inspelen op lokale en provinciale behoeften. Immers, de resultaten van het onderzoek kunnen dan worden uitgesplitst per regio en provincie. Zo kunnen we ook uw afdeling een programma aanbieden dat aansluit op de wensen van de huidige en toekomstige senior in uw regio.
Via deze link kunt u deelnemen aan het onderzoek.
Mochten leden geen gebruik kunnen maken van de link of geen e-mail hebben dan kan ook gebeld worden met de Servicetelefoon (030-340 0655) van maandag tot en met donderdag van 10.00-13.00u.