Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering

19 oktober 2021 | 14:00 tot 17:00

De jaarvergadering wordt gehouden in het Herv. Centrum te Groot-Ammers.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen jaarvergadering  dinsdag 2020
 3. Financieel verslag door de penningmeester over 2020
  1. Financieel jaaroverzicht
  2. Jaarrekening 
  3. Verslag kascommissie
  4. Benoeming kascommissie
  5. Begroting 2021
 4. .Jaarplan 2021/2022
 5. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar Jan Fredrikze
  2. Rondvraag
 6. 7.Pauze
 7. PowerPoint presentatie “Ontdek de verborgen schatten”  Nico Jongerius
 8. Sluiting

Voor de bijlagen zoals notulen en financiele stukken zie Jaarverslagen optie 2021

Hervormd Centrum

Wilhelminastraat 6a
2964 CP Groot-Ammers, Zuid-Holland Nederland
+ Google Maps
0184-6612876