Centrum levensvragen

50 plussers en mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten kunnen ondersteuning ontvangen bij levensvragen n. Juist de komende periode, met de feestdagen en de winter in het vooruitzicht, kan mentaal zwaar zijn. Helemaal nu de coronacrisis blijft voortduren en er weer nieuwe maatregelen en vaccinatierondes nodig zijn. Er lijkt maar geen licht aan het einde van de tunnel te komen.  Als mensen mentaal dreigen vast te lopen, kan een gesprek met een consulent
levensvragen of geestelijk verzorger uitkomst bieden. Sinds 2019 wordt dit voor de genoemde groep vanuit een rijkssubsidie bekostigd, en kunnen mensen gratis van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook het scholen van
vrijwilligers of professionals in het herkennen van en omgaan met levensvragen is mogelijk vanuit deze subsidie.

Mensen die behoefte hebben aan contact met een consulent levensvragen kunnen bellen naar 078-203 23 45 of een gesprek aanvragen via de website centrum-levensvragen.nl <https://centrum-levensvragen.nl/> . Mocht er
interesse zijn in scholing, dan kan er ook contact opgenomen worden voor meer informatie via dit telefoonnummer of via een mail naar onze coordinator Johanna Kleingeld, coordinator@centrum-levensvragen.nl
<mailto:coordinator@centrum-levensvragen.nl>