Arie Slob uit Noordeloos kandidaat voor de Ledenraad PCOB

Het is bijna zover. Over drie weken, van dinsdag 6 april tot en met dinsdag 13 april, vindt de verkiezing voor de Ledenraad PCOB plaats. Voor de provincie Zuid-Holland is Arie Slob uit Noordeloos kandidaat.

Kandidaten
De landelijke kiescommissie heeft de afgelopen periode voor elke provincie kandidaat-ledenraadsleden geselecteerd. Dit kunnen zowel zittende leden zijn die zich herkiesbaar stellen als nieuwe kandidaten. Meer informatie over deze leden vindt u via onderstaande link. Als u op de naam van de kandidaat klikt, kunt u wat meer over de persoon te weten komen.

Kandidaat Zuid-Holand

Voor de provincie Zuid-Holland is ondermeer kandidaat: Arie Slob uit Noordeloos.

Hij schrijft:

Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik werd gekozen als lid van de eerste Ledenraad van de PCOB. Al snel werd mij echter gezegd dat deze functie niet verenigbaar was met mijn functie als Provinciaal coördinator van de PCOB in onze provincie. Ik heb toen gekozen voor het coördinatorschap, een functie die ik een aantal jaren met veel plezier heb vervuld. En vanuit die tijd dateren onze laatste contacten.

Zoals u wellicht weet bekleed ik deze functie al twee jaar niet meer en nu doet zich weer de kans voor om lid van de Ledenraad te worden. Een kans die ik met beide handen heb aangegrepen. Vandaar dat ik mij als kandidaat-lid heb aangemeld. Het bestuurlijke PCOB-bloed kruipt toch nog steeds waar het niet gaan kan. U ontvangt tijdig een beschrijving van de kandidaat-leden in Zuid-Holland, waarnaar ik eenvoudigheidshalve verwijs.

Samengevat: ik zou ook u straks heel graag vertegenwoordigen in de Ledenraad van de PCOB. Mag ik op uw stem rekenen en kunnen we de banden weer gaan aanhalen?

Digitaal stemmen
Als u klikt op de gepersonaliseerde link die u ontvangen hebt , logt u direct in op de verkiezingspagina. Hiermee krijgt u direct toegang tot uw eigen digitale stembiljet. U kunt hier alvast bekijken wie de kandidaten zijn voor uw provincie.
Op dinsdag 6 april ontvangt u op uw e-mailadres een uitnodigings-e-mail om deel te nemen aan de verkiezingen. U ontvangt dan nogmaals deze directe link. Als u met uw partner gebruikt maakt van hetzelfde mailadres, krijgt u allebei een mail met een persoonlijke aanhef.

Stemweek
Van 6 tot en met 13 april kunt u stemmen op één of meer kandidaten van uw keuze. Op hoeveel personen u kunt stemmen, is afhankelijk van het aantal zetels dat uw provincie in de Ledenraad heeft. Dat aantal wordt bepaald door het aantal PCOB-leden in die provincie. Op het stembiljet kunt u zien hoeveel stemmen u kunt uitbrengen.

Stemmen is geheel anoniem. Om dat te garanderen worden de verkiezingen gefaciliteerd door Inkesta. Zij zien ook toe op een eerlijk verloop.

Voor vragen over de verkiezing kunt u zich richten tot het volgende e-mailadres: pcobkiest@digitaleverkiezing.nl.