Arie Slob uit Noordeloos gekozen in ledenraad PCOB

NOORDELOOS • In de vorige week gehouden verkiezing van de leden van de Ledenraad van de Protestants Christelijke Ouderen Bond PCOB is Arie Slob uit Noordeloos gekozen als lid

De Ledenraad is het hoogst besluitvormende orgaan binnen de landelijke ouderenbond en de verkiezing geldt voor vier jaar.

Slob is voorzitter van de afdeling Giessenlanden van de PCOB. Als speerpunten voor de komende periode geeft hij aan, behoud en zo mogelijk uitbouw van de protestants christelijke identiteit van de bond en verbreding van de samenwerking met de Katholieke Bond van Ouderen KBO, waar dat kan. 

Een fusie van de beide bonden is voorlopig niet aan de orde, maar er zal meer moeten worden geïnvesteerd in wat de bonden bindt, voornamelijk op het gebied van belangenbehartiging.