De dekkingsgraad van de meeste grote pensioenfondsen is in januari afgenomen. Negatieve rendementen op beleggingen waren de belangrijkste oorzaak van die daling bij PFZW, PME en PMT. Daar stond wel een iets gestegen rente tegenover, die de dekkingsgraad weer wat optilde. ABP zag de dekkingsgraad juist stijgen.

Bij zorgfonds PFZW kwam de dekkingsgraad uit op 92,2 procent van 92,6 een maand eerder. Dat betekent dat het pensioenfonds voor iedere euro die het aan pensioenverplichtingen heeft, ruim 92 cent in kas had. Metaal- en elektrofondsen PMT en PME hebben dekkingsgraden van respectievelijk 94,2 procent en 96,7 procent.

Dekkingsgraad van 90 procent nodig om niet te korten

Bij ambtenaren- en lerarenfonds ABP was de dekkingsgraad in de eerste maand van het jaar 93,8 procent. Eind 2020 bedroeg de dekkingsgraad nog 93,2 procent.

De pensioenfondsen moeten eind dit jaar opnieuw een dekkingsgraad van meer dan 90 procent hebben om te voorkomen dat ze de pensioenen moeten korten. In 2026 moet dat 95 procent zijn.

Grote pensioenfondsen geen gevaar voor verlaging pensioenen

Radar meldde eerder nog dat de grote pensioenfondsen niet bang zijn om te hoeven korten. Daarmee zijn de pensioenen van miljoenen Nederlanders vooralsnog veilig gesteld.

Wel waarschuwde werkgeversvereniging AWVN dat flinke stijgingen van de pensioenpremies mogelijk kon leiden tot een lager nettoloon. Dit komt omdat de kosten voor een pensioen nog nooit zo hard stegen als dit jaar.